Startsida  Visa alla nyheter  Visa nyhet
::Nyheter
2020-04-16, Dags att ansöka om skolskjuts, elevresor samt bidrag

Gäller för elever i förskoleklass, grundskola och åk 9 som ska söka till gymnasiet.

Du som går i förskoleklass eller grundskola ansöker om skolskjuts genom att skicka in blankett till barn- och utbildningskansliet.
Ansök senast 30 april för varje kommande läsår.

Du som går i Åk 9 och söker till gymnasiet behöver ansöka om elevresor, samt andra bidrag t.ex. inackorderingsbidrag genom att skicka in blankett till barn- och utbildningskansliet.
Ansökan görs på ert förstahandsval och behöver vara oss tillhanda senast 30 maj.
Blanketterna för skolskjuts, elevresor och bidrag hittar på www.vingaker.se Mina sidor och blanketter.
Du kan även få blanketterna utskrivna på skolans expedition och på barn- och utbildningsförvaltningens kansli i kommunhuset.
Kom ihåg - behåll ditt busskort år från år. Kortet aktiveras igen, inför det nya läsåret, när du fått din skolskjutsansökan beviljad.

Mer information om skolskjuts och elevresor kan hittas på hemsidan eller fås genom att kontakta barn- och utbildningsförvaltningens kansli.

Länk till nyheten

Var vänlig vänta medan sidan laddas...